انتخاب UTM مناسب برای سازمانها

با انتخاب توان عملیاتی و مشخصات ظاهری محصول، مناسب‌ترین UTM را برای سازمان خود پیدا کنید.

منظور از توان عملیاتی (Throughput) میزان بسته‌های عبوری از دستگاه برحسب تعداد بیت بر ثانیه است که در این جا برای ماژول‌های امنیتی مختلف از قبیل WAF، IDS/IPS، VPN و Firewall لحاظ می‌گردد. توان عملیاتی با توجه به سخت افزار، نرم افزار و تعداد کاربرانی که از شبکه استفاده می‌کنند، متغیر است.