نرم‌افزار تخصصی مرکز عملیات امنیت (SOC) بومی با نام تجاری APK-SIEM

نرم‌افزار تخصصی مرکز عملیات امنیت (SOC) بومی با نام تجاری APK-SIEM

نرم‌افزار تخصصی مرکز عملیات امنیت (SOC) بومی با نام تجاری APK-SIEM

Date

25 مهر 1396

Tags

گواهی
تهران - بلوار كشاورز، خيابان شهيد نادري پائين تر از خيابان ايتاليا، پلاك ۲ واحد ۵۰۵
۲۷۳ ۴۲ (۰۲۱)
۴۲۲۳۸۰۰۰ (۰۲۱)
۱۴۱۶۶۱۳۶۶۹
info{at}apk-group.net
یزد - خیابان شهید دکتر چمران، روبـروی کارخانه درخشان
۳۶۲۹۰۹۹۰ (۰۳۵)
۸۹۱۶۷۱۵۹۵۷

 امن پردازان کویر