فارنزیک (forensic)

Forensic

comming soon

Specifications

 با تمام این تفاسیر متوجه می‌شویم در هنگامی که استفاده از ساختارهای فناوری اطلاعات در تجارت و بازرگانی فراگیر شده و تمامی جعل اسناد، کلاهبرداری و… در فناوری اطلاعات اتفاق می‌افتد، بازرسی امنیت یا Forensic می‌تواند با جمع‌آوری ادله، حتی اگر توسط مجرم حرفه‌ای مخدوش شده باشد، به کمک پلیس و مراجع قضایی بیاید و به کشف جرم و مجرم بپردازد. این قابلیت در محصولاتی همچون SIEMها با عنوان Chain of Custody (CoC) شناخته می‌شود.

Benefit

بازرسی امنیت (Forensic) چه مزایایی دارد

باعث می‌شود که اگر حمله‌ای در سازمان رخ داد، جرم‌یابی شود و بتوان حتی فرد یا افرادی را شناسایی کرد که این حمله را انجام داده‌اند.

Services

خدمات ارائه شده در بازرسی امنیت یا فارنزیک

 • Computer Forensic​
 • Network Forensic​
 • Malware Forensic​
 • Mobile Forensic​
 • Memory Forensic​
 • Email Forensic​​
 • Windows Forensic​
 • Linux Forensic​
 • Cloud Forensic​
 • Web Forensic​
 • Database Forensic​

Products

مهمترین ابزارهای شناخته شده در حوزه فارنزیک کدامند

 • FTK Imager
 • EnCase
 • Volatility
 • SANS Investigative Forensic
 • To`olkit (SIFT)
 • Sleuth Kit
 • Linux ‘dd’
 • USB Historian
 • CAINE (Computer Aided
 • INvestigative Environment)
 • ExifTool
 • Free Hex Editor Neo
 • Bulk Extractor
 • Xplico
 • ProDiscover Forensic
 • Paladin Forensic Suite
 • LastActivityView
 • Oxygen
 • DSi USB Write Blocker
 • FireEye RedLine
 • PlainSight
 • HxD
 • HELIX3

Recources

FAQ

Advice and Support

Products Demo

Do you want to get acquainted with the products you need in our demo session?

Consultation

Do you want to choose the best solution you need in our consultation session?

Price List

Do you want to have the latest  prices for the products or services?

دانلود کاتالوگ