چشم‌انداز و ماموریت

موقعیت فعلی

  • جزء ۵ شرکت برتر ایران در حوزه امنیت شبکه و اطلاعات

چشم‌انداز ۵ ۱۴۰

  • برند قابل اعتماد حوزه امنیت سایبری در خاورمیانه

ماموریت

  • ایجاد سازمان امن با استاندارد جهانی
  • ارائه خدمات و محصولات بومی در حوزه امنیت اطلاعات

ارزش‌ها

  • اثربخشی
  •  عدالت
  •  کار تیمی
  • صداقت و درستی
  • چابکی