راهکارهایی برای دورکاری امن، بخش ۴: استفاده از راهکار UEBA برای شناسایی لاگین‌های جعلی و نقض سیاست‌ها

با حرکت کسب‌و‌کارها به سوی فضای ابری، تکنولوژی‌ نقشی کلیدی را ایفا کرده و به نیروی کاری توزیعی دسترسی ارائه می‌نم...

Continue reading