چشم‌انداز و ماموریت

موقعیت فعلی

  • جزء ۳ شرکت برتر ایران در حوزه امنیت شبکه و اطلاعات

چشم‌انداز ۵ ۱۴۰

  • برند قابل اعتماد حوزه امنیت سایبری در خاورمیانه از نظر G2

ماموریت

  • ایجاد سازمان امن با استاندارد جهانی 

ارزش‌ها

  • ارتباط موثر
  •  کار تیمی
  • مشتری مداری
  • خروجی محوری 
  • داده محوری
  • همکاری با افراد با استعداد
  • اقدام مسئولانه