برنامه همکاری با شرکای تجاری

شرکت امن‌پردازان‌ کویر (APK)، به عنوان یکی از فعالان صنعت امنیت بومی معتقد است سرمایه‌گذاری در روابط همکاری، برای سرعت بخشی در رشد طرفین، بروز ماندن و همچنین برآورده کردن هر چه بهتر انتظارات مشتری امری حیاتی است، از این روی ما مشتاقانه آماده کمک به همکارانی هستیم که محصولات و سرویس‌های امنیتی ما را در کنار تخصص و خدمات خود برای موفقیت مشترک، به مشتریان نهایی ارائه می‌دهند.

از طرفی با توجه به سبد کامل محصولات و سرویس‌های شرکت امن‌پردازان‌ کویر برای پیاده‌ سازی راهکارهای امنیتی، همکاران و شرکای تجاری ما فرصت‌های تجاری بیشتری را برای جذب پروژه‌های اجرایی و در نتیجه بالارفتن سود نهایی خواهند داشت.

با همین دیدگاه، برای تقویت روابط معنادار، سودآور و طولانی مدت با همکاران، برنامه همکاری مدون، شفاف و کاملی طراحی شده است، این برنامه همکاری با در نظر گرفتن آینده طراحی گردیده و در آن ما متعهد به حمایت از موفقیت شرکای تجاری در حین رشد روابطمان با یکدیگر هستیم. برنامه ما که برای حمایت از مدل کسب‌وکار شرکای تجاری‌مان توسعه یافته است، مزایا، منابع و فرصت‌های رشد و توسعه را برای همکارانی فراهم می‌کند که راهکارهای تامین امنیت اطلاعات را به بازارهای SMB یا شرکت‌های کوچک و متوسط، ارائه می‌کنند، در این سند، نقشه راه برای ایجاد و نشان دادن شایستگی ها، پیشبرد سطوح برنامه، و سبد مزایای غنی و انعطاف پذیر به شرکای تجاری ارائه گردیده است.

مطابق سیاست‌های شرکت امن‌پردازان‌ کویر، همکاری با این شرکت در قالب نمایندگی و در سه سطح تعریف می‌شود، که این سطوح عبارتند از نمایندگی نقره‌ای، نمایندگی طلایی و نمایندگی پلاتینه.

برنامه همکاری شرکت با شرکای تجاری (نمایندگان)، بر مبنای دو مدل Reseller (بر مبنای تخفیف) و Referral (برمبنای کمیسیون) طراحی گردیده است. در حالت Reseller‌، نماینده شرکت محصول را با تخفیف از شرکت خریداری کرده و به مشتری نهایی می‌فروشد، و در حالت Referral، نماینده شرکت مشتری نهایی را به شرکت ارجاع می‌دهد و کمیسیون مبلغ پروژه را از شرکت دریافت می‌کند.

اختیارات و امکانات نمایندگان درحوزه فروش محصولات به شرح زیر دیده شده است:

حالت Reseller و Referral

حالت Referral

  

برنامه همکاری و حمایتی نمایندگی فروش

برنامه همکاری و حمایتی شرکت برای نمایندگان شامل برنامه‌های مالی،  بازاریابی،  فنی و آموزشی و نیز الزامات مورد نیاز جهت اخذ نمایندگی به شرح زیر است.

محصولات APKGate و APKSWAP

برنامه حمایت مالی
برنامه‌های حمایتی/سطح نماینده
نماینده نقره‌ای
نماینده طلایی
نماینده پلاتینه  

تخفیف خرید محصول یا سرویس پشتیبانی APKGate و APKSWAP از فهرست قیمت مشتری نهایی

ü

ü

ü

برنامه حمایت بازاریابی
برنامه‌های حمایتی/سطح نماینده
نماینده نقره‌ای
نماینده طلایی
نماینده پلاتینه  
ترویجحمایت‌های Presalesüüü
ابزارهای ترویج فروشüüü
ارجاع Lead و Opportunityهای استانی به نمایندهüüü
حمایت‌های فروشüüü
جشنواره‌های فروشüüü
حمایت از فعالیت‌­های تبلیغاتی مستقل نماینده--ü
برنامه‌های Co-Marketingüüü
برنامه حمایت فنی و آموزشی
برنامه‌های حمایتی/سطح نماینده
نماینده نقره‌ای
نماینده طلایی
نماینده پلاتینه  

برگزاری دوره فروش محصول

ü

ü

ü

  برگزاری دوره Implementation  محصول

ü

ü

ü

برگزاری دوره T-Shoot محصول

ü

ü

ü

نصب و اجرای محصول در محل مشتری توسط نماینده

در صورت داشتن کارشناس با مدرک Implementation محصول

ü

ü

امکان بستن قرارداد پشتیبانی محصول با مشتری نهایی توسط نماینده

در صورت داشتن کارشناس با مدرک T-Shoot محصول

در صورت داشتن کارشناس با مدرک T-Shoot محصول

ü

الزامات نماینده
برنامه‌های حمایتی/سطح نماینده
نماینده نقره‌ای
نماینده طلایی
نماینده پلاتینه  

داشتن کارشناس با مدرک فروش محصول

ü

ü

ü

داشتن کارشناس با مدرک  Implementation محصول

-

ü

ü

داشتن کارشناس با مدرک T-Shoot محصول

-

-

ü

ارائه گزارش Pipeline فروش ماهیانه

ü

ü

ü

محصول APKSIEM و سرویس SOC

برنامه حمایت مالی
برنامه‌های حمایتی/سطح نماینده
نماینده نقره‌ای
نماینده طلایی
نماینده پلاتینه  

کمیسیون فروش لایسنس  APKSIEM و سرویس SOC از فهرست قیمت جاری

üüü
برنامه حمایت بازاریابی
برنامه‌های حمایتی/سطح نماینده
نماینده نقره‌ای
نماینده طلایی
نماینده پلاتینه  

ترویج

حمایت‌های Presales

ü

ü

ü

ابزارهای ترویج فروش

ü

ü

ü

ارجاع Lead و Opportunityهای استانی به نماینده

ü

ü

ü

حمایت‌های فروش

-

ü

ü

جشنواره‌های فروش

ü

ü

ü

حمایت از فعالیت‌­های تبلیغاتی مستقل نماینده

-

ü

برنامه‌های Co-Marketing

ü

ü

ü

برنامه حمایت فنی و آموزشی
برنامه‌های حمایتی/سطح نماینده
نماینده نقره‌ای
نماینده طلایی
نماینده پلاتینه  

برگزاری دوره فروش APKSIEM و SOC

ü

ü

ü

الزامات نماینده
برنامه‌های حمایتی/سطح نماینده
نماینده نقره‌ای
نماینده طلایی
نماینده پلاتینه  

داشتن کارشناس با مدرک فروش APKSIEM و SOC

ü

ü

ü

ارائه گزارش Pipeline فروش ماهیانه

ü

ü

ü

در صورت تمایل به دانلود برنامه همکاری با شرکای تجاری کلیک کنید.