آسیب‌پذیری مهم Win32k Elevation Of Privilege در ویندوز

آسیب‌پذیری مهم Win32k Elevation Of Privilege در ویندوز
 • شناسه: CVE-2022-21882
 • Platform & Service: Win32k in Microsoft Windows
 • CVSSv3: 7.0
 • فوریت: High

 اطلاع رسانی امنیتی در خصوص آسیب‌پذیری مهم Win32k Elevation Of Privilege در ویندوز

آژانس امنیت سایبری زیرساخت ایالات متحده آمریکا (CISA) اخیرا اطلاعیه‌‌‌‌‌ای مبنی بر وصله نمودن آسیب‌‌پذیری با کد شناسه CVE-2022-21882 و درجه اهمیت High صادر نموده است.

این آسیب پذیری مربوط به یکی از اجزای ویندوز به نام win32k بوده که در نهایت به افزایش دسترسی (Privilege Escalation) با دسترسی Administrator و یا SYSTEM می انجامد که PoC (Proof of Concept) آن به صورت زیر است:

  

 راهکار رفع آسیب‌پذیری

به منظور رفع این آسیب‌پذیری، نصب Patch های زیر بر روی نسخه‌های مربوطه پیشنهاد می‌گردد:

 • KB5009543
  • Windows Server, version 20H2 (Server Core Installation)
  • Windows 10 Version 21H2 for x64-based Systems
  • Windows 10 Version 21H2 for ARM64-based Systems
  • Windows 10 Version 21H2 for 32-bit Systems
  • Windows 10 Version 21H1 for x64-based Systems
  • Windows 10 Version 21H1 for ARM64-based Systems
  • Windows 10 Version 21H1 for 32-bit Systems
  • Windows 10 Version 20H2 for x64-based Systems
  • Windows 10 Version 20H2 for ARM64-based Systems
  • Windows 10 Version 20H2 for 32-bit Systems
 • KB5009545
  • Windows 10 Version 1909 for x64-based Systems
  • Windows 10 Version 1909 for ARM64-based Systems
  • Windows 10 Version 1909 for 32-bit Systems
 • KB5009555
  • Windows Server 2022 (Server Core installation)
  • Windows Server 2022
 • KB5009557
  • Windows Server 2019 (Server Core installation)
  • Windows Server 2019
  • Windows 10 Version 1809 for x64-based Systems
  • Windows 10 Version 1809 for ARM64-based Systems
  • Windows 10 Version 1809 for 32-bit Systems
 • KB5009566
  • Windows 11 for x64-based Systems
  • Windows 11 for ARM64-based Systems
 • منابع:

https://borncity.com/win/2022/01/31/windows-10-proof-of-concept-fr-schwachstelle-cve-2022-21882/

https://securityaffairs.co/wordpress/127377/hacking/cve-2022-21882-win-local-privilege-elevation.html

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-21882

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-21882

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-21882

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/cisa-orders-federal-agencies-to-patch-actively-exploited-windows-bug/

Start typing to see posts you are looking for.

جهت ثبت درخواست همین حالا فرم را تکمیل نمایید.

با تکمیل فرم و ارسال درخواست خود، همکاران و کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

جهت دانلود کاتالوگ شرکت همین حالا فرم را تکمیل نمایید.

جهت دانلود گزارش امنیتی 2023 همین حالا فرم را تکمیل نمایید.

در دنیای امنیت چه خبر؟
جهت دریافت آخرین اخبار دنیای امنیت شبکه و اطلاعات ایمیل خود را وارد کنید.